Игри

Информация за страница Прокурор

   Длъжността прокурор е една от най-важните за всяка държава, независимо на територията на кой континент се намира тя. Най-общо казано това е основен правен представител на държавата, но едновременно с това човекът на този пост е отговорен и за изпълнението на още една длъжност. Това е служител на прокуратурата, която от своя страна е съдебната инстанция, издаваща наказания за престъпилите закона. Като своеобразен адвокат на цялата държава може да се определи още тази длъжност, която към настоящия момент в страната се заема от Сотир Цацаров. По принцип прокурорът е този, който има решаващата дума за хода на дадено дело, без значение дали ще спечели защитата или обвинението. В случаите, когато делата са от наказателен характер, обвинението и защитата представят своите доводи с оглед да помогнат на клиентите си да бъдат печелившата страна. Заедно с прокурора, присъдата се разглежда и от определен брой съдебни заседатели, между които се провежда гласуване „виновен-невинен”.

    Състезателният наказателен кодекс или англосаксонската правна система е още един термин, който винаги изпъква в съзнанието при споменаването на длъжността прокурор. Законодателната уредба дава всички необходими правомощия на този човек, чиято основна задача е преди всичко да защитава интересите на обществото. Ето защо е от съществено важно значение прокурорът да е максимално обективен и безпристрастен с цел да издаде възможно най-справедлива присъда. Задълженията и отговорностите на прокурорите се определят от конституцията, която по традиция съществува във всяка държава. В зависимост от настъпващите в нея изменения, съответно се променят и нещата, които трябва да правят прокурорите. Централният и независим орган за държавите е прокуратурата, а на прокурорския пост се назначават лица за срок от седем години. Толкова е продължителността на един мандат, но в случая не прокуратурата изпълнява ролята на назначител. Това е Висшият съдебен съвет, който често се изписва в медийното пространство с абревиатурата ВВС. Тази инстанция е една от най-важните за всеки, който в по-малка или по-голяма степен се занимава с практикуването на право. Още през далечната вече 1947-ма година страната ни приема прочутата Димитровска конституция, с която реално за пръв път се определят правомощията на българските прокурори. Едва по-късно – през 1991-ва – се приема нова конституция.

    Именно с тази конституция продължителността на мандата на прокурор в страната нараства до седем години. Този пост е не само ключов и отговорен, но и често пъти не може да се изпълняват задълженията от един и същи човек. Причината за това е логична – на прокурорите понякога им се налага да отсъстват поради служебни ангажименти. В такива случаи задълженията и отговорностите се поемат от заместник прокурорите, които от своя страна биват стриктно и последователно надзиравани от прокурора. По този начин се упражнява нужният контрол, така че всичко в прокуратурата да протича гладко и без проблеми. Служителите на върховната касационна прокуратура са зависими от главния прокурор, който и в тази инстанция има огромно влияние и следователно като важна фигура се явява контролен и надзираващ орган. Всяка страна има прокурори, чието основно задължение е да спазват законите и реда и да издават справедливи присъди на провинилите се хора.

eXTReMe Tracker